De Bedevaart
  7 oktober 2012

  Het bezoek aan al-Medina al-Munawwara

  Volgens Sa’id ben al-Musayyib, Abu Huraira (moge God tevreden over hem zijn) en volgens de Profeet (vrede zij met hem)…
  Wetgeving
  5 oktober 2012

  Nood breekt wet

  Hoewel de Islam het aantal verboden zaken beperkt heeft, is het tegelijkertijd heel streng in het voorkomen van verbodsovertredingen. Het…
  Voor Kinderen
  8 oktober 2012

  Het jaar van verdriet

  De afgodendienaren in Mekka waren nu nog bozer geworden dan ze al waren. Er waren steeds meer invloedrijke mensen die…
  Het Gebed
  7 oktober 2012

  Hoe bid je?

  Hij (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Bidden jullie zoals jullie mij hebben zien bidden”. Allen zijn het erover eens.…
  Het Gebed
  7 oktober 2012

  De afkeurenswaardige handelingen bij het gebed

  Het nalaten van een aanbevolen handeling zoals hiervoor vermeld. Plukken aan kleding of lichaam zonder excuus. De ogen opslaan naar…
  Het leven van de profeet
  12 oktober 2012

  De gehele isolatie en het uitwijzingsbevel

  De afgodendienaars van Quraish raakten meer en meer in verwarring nadat al hun pogingen om de verkondiging van de boodschap…
  Het leven van de profeet
  3 juni 2013

  De reizen van de profeet naar het Shaam-gebied

  Mohammed’s eerste reis naar het Shaam-gebied (Syrië) Abutalib besloot op een gegeven moment deel te nemen aan een handelsreis naar…
  De Zakaat
  7 oktober 2012

  Zakaat over zaken die winst opleveren

  Tegenwoordig zijn er nieuwe soorten (van bezit). Het levert winst op aan de eigenaren. En dat bestond niet in het…
  Wonderen van de Koran
  10 oktober 2012

  De informatie in de Koran over de toekomst

  INLEIDING Een ander wonderbaarlijk aspect van de Qoer’aan is, dat het over een aantal gebeurtenissen heeft verhaald, die in de…
  Het leven van de profeet
  12 oktober 2012

  De Hiraa’e-grot

  De levensloop van de Profeet (v.z.m.h.) voor het gezantschap Vanaf zijn kinderjaren groeide hij op met een gezond verstand en…
  Wetgeving
  5 oktober 2012

  Het verbod op dingen geldt vanwege hun onzuiverheid en schadelijkheid

  Het is het recht van Allah, Degene Die de mens geschapen en met talloze giften overladen heeft, toe te staan…
  De Bevrijding
  9 oktober 2012

  Sociale bevrijding: Het bewerkstelligen van Gerechtigheid

  De Heilige Koran bevrijdt de menselijke gemeenschap van overheersing door een groep mensen of van onderwerping en vernedering door een…

  Video's

  1 / 3 Videos
  1

  Jouw ouders

  03:29
  2

  Gratis verspreiden van Juz Amma

  01:50
  3

  سورة الملك جمال الدين الزيلعي - Surat Al Mulk Jamal Adeen Alzailaie

  08:11

  Het gebed

  Reinheid

  Aanbidding

  Geloofsleer

  De bedevaart

  De zakaat

  Ethiek

  Close